ติดต่อเรา

บริษัท ฟีนิกซ์ อินเตอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด
PHOENIX INTERHOME TRADING CO.,LTD.

เลขที่ 11/16 หมู่ที่ 9 ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 22 ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์  :     0-2964-1999      
โทรสาร    :     0-2964-1991
E-mail     :     info@pht.co.th

Web Site:  www.phoenixinterhome.com

เวลาทำการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา  08.30 - 17.30 น.

และวันเสาร์             เวลา  08.30 - 17.00 น.

กรุณาใส่ชื่อของท่าน : *
อีเมล์ : *
เบอร์โทร : *
เรื่อง : *
รายละเอียด : *
     
เราได้รับข้อความของท่านเรียบร้อยแล้ว

PHOENIX INTERHOME TRADING CO.,LTD.

Copyright 2014 Phoenixhome Decoration. All Right Reserved.